Historia oddziału

19 czerwca 2012 r. w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie odbyło się spotkanie grupy założycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP (OSPSBHP) okręgu Koszalin. Uczestników spotkania przywitał Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie Pan Bogdan Drzastwa, który przybliżył role PIP i służby bhp w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa pracy. Następnie głos zabrała Paulina Pasturczak dzięki, której doszło do spotkania pracowników służby bhp, która w dalszej kolejności poprowadziła zebranie.

Następnie Prezes Zarządu Głównego Marek Nościusz, który przybył na spotkanie powiedział o roli Stowarzyszenia, jego znaczeniu dla jakości pracy służby bhp. Powołanie oddziału Stowarzyszenia w Koszalinie spowoduje scementowanie środowiska behapowskiego w tym rejonie powiedział Prezes Zarządu Głównego. W spotkaniu uczestniczył także Prezes OSPSBHP okręgu Słupskiego Jarosław Lenkiewicz. Następnie założyciele wybrali ze swego grona Zarząd, na którego czele stanęła Paulina Pasturczak. Prezes M. Nościusz pogratulował wyborów członkom nowego Zarządu Oddziału Koszalin i wręczył im znaczki Stowarzyszenia.