Kontakt

Oddział w Koszalinie

75-446 Koszalin 

ul. M. Wańkowicza 12/9 

koszalin@ospsbhp.pl 

http://koszalin.ospsbhp.pl/